Egy vállalkozás életében számtalan váratlan dolog történhet – erre sajnos jó példa az évekig tartó járványhelyzet vagy az éppen egekbe szökő infláció. Ebben a jelenlegi, igen változékony környezetben érdemes minél több eshetőségre felkészülni, akár egy hirtelen bekövetkező káreset kezelésére is. Ebben nyújtanak hatékony segítséget a vállalati biztosítások, mi pedig megmutatjuk, 2023-ban melyekre érdemes kiemelten odafigyelni.

Vállalati biztosítások: felértékelődött a piac

Drámai változást hozott világszerte a cégek életébe az elmúlt néhány év, az egészségügyi veszélyhelyzetekkel, a lezárások miatt bizonytalan ellátási láncokkal, folyton változó piaci környezettel, valamint üzleti és munkáltatói kihívásokkal tarkított mindennapokban jelentősen felértékelődött a felelősségbiztosítások által nyújtott védelem.

A globális felelősségbiztosítási piac értéke 2021-ben 252 milliárd dollár volt, a becslések szerint azonban 2031-re elérheti a 433 milliárd dollárt is. A legnagyobb részesedéssel várhatóan Észak-Amerika osztozik majd ebből a piacból, ennek fő mozgatója a munkahelyeken bekövetkezett balesetek, egészségügyi kockázatok növekvő gyakorisága.

Vállalati vagyonbiztosítások

A vállalati vagyonban keletkezett esetleges károk helyreállítása komoly anyagi terhet róhat a cégekre, ám kármegelőzési tevékenységgel és megfelelő körültekintéssel kivédhetőek a veszteségek. Fontos kiemelt hangsúlyt fektetni a vagyonbiztosításokra, melyekkel fedezetet kaphatunk a biztosítótól a károsult vagyontárgyak helyreállításához vagy pótlásához.

A Generali Biztosító adatai azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások körében a cégre szabható Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítás a legnépszerűbb. Az új kötések száma évről évre nő, és ebben  fontos szerepet játszik a rugalmasság:

A Vagyonőr biztosítás az egyéni vállalkozók, illetve kis- és középvállalkozások igényeire szabható aszerint, mire van leginkább szüksége az adott cégnek.

Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítás megkötésekor a cég a saját szempontjai szerint választhatja ki azokat a kockázatokat, melyektől a leginkább tart. Az alapszolgáltatás tűzesetekre vonatkozik, de kiterjeszthető

a fedezet viharkárokra,
vezetékes víz által okozott veszteségekre,
katasztrófa–, árvíz- és földrengéskárokra,
betöréses lopásra vagy rablásra.

Az épületek biztosítása esetén pedig a biztosító javaslatot tesz a megfelelő biztosítási összegre, ezt érdemes megfontolni az alulbiztosítottság elkerülése érdekében.

Lehetőség van a Vagyonőr all risk szolgáltatásra is, ami

minden olyan kockázatra fedezetet nyújt, ami nem szerepel kizárásként.

Emellett számos kiegészítő fedezet is választható a Vagyonőrhöz: például a vállalkozói jogvédelem biztosítás, ami abban az esetben is hasznos, ha a biztosított céggel szemben szerződésszegést követtek el és jogi tanácsadásra van szüksége, de kifejezetten javasolt a munkáltatói balesetbiztosítás is.

A napelemes rendszerek biztosítása is egyre több céget érinthet, de érdemes az olyan kockázatok ellen is védekezni, melyek az online térben zajlanak – ebben nyújtanak segítséget a cyber kockázatokra szóló kiegészítő biztosítások.

A fuvarozó cégek számára továbbá hasznos opció lehet a szállítmánybiztosítás. Az üzemszünet kiegészítő biztosításnál a Generali Biztosító pótolja a kiesett nyereséget, és fedezi azokat fix költségeket, melyek kényszerű leállás alatt is terhelik a kasszát.

A mezőgazdasági biztosítások szerepét is érdemes egyre komolyabban venni, az elmúlt években ugyanis megtapasztalhattuk, mire képes a klímaváltozás. Szélsőséges időjárási körülmények, hirtelen lecsapó viharok, hetekig tartó aszály – ezek egyre gyakrabban előforduló jelenségek.

Őstermelőknek, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, illetve mezőgazdasági nagyüzemeknek egyaránt ajánlott az Agrárőr Mezőgazdasági Vagyonbiztosítás, mely többek között állat- és erdőbiztosítást is tartalmaz.

Érdekelnek a témával kapcsolatos biztosítási megoldásaink?
Töltsd ki az alábbi űrlapot!

Hozzájárulok a fent megadott személyes adataimnak direkt marketing célú
kezeléséhez. Kijelentem, hogy hozzájárulásomat önkéntesen, az Adatkezelési
Tájékoztató
– különösen annak
a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekre vonatkozó pontja – szerinti megfelelő
tájékoztatás
birtokában tettem meg.

Bővebben


Vállalati biztosítások: Felelőségbiztosítások 

A vagyonbiztosításokon túl érdemes felelősségbiztosítással is rendelkeznie egy vállalatnak, felkészülve olyan eshetőségekre, amikor például a vállalatot kártérítésre kötelezik, mert személyi vagy dologi kár keletkezik, munkahelyi baleset történik a munkáltató hibájából vagy a cég környezetszennyező tevékenységével okoz veszteségeket.

A felelősségbiztosításnál a biztosító átvállalja a jogosan követelt kártérítést,

így mentesíti a céget a felmerülő kiadásoktól. Magyarországon a vállalkozások által vásárolt felelősségbiztosítási fedezetek biztosítási összege messze elmarad néhány régiós ország piaci gyakorlatától (Lengyelország, Csehország, Szlovákia), miközben nagyon fontos lenne ezek megléte.

A felelősségbiztosítások tekintetében két opcióról beszélhetünk:

A szakmai felelősségbiztosítások megköthetők többek között egészségügyi és szociális tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére.

Hogy miről is szólnak pontosan ezek a biztosítások?

Nézzük például a kötelező felelősségbiztosítást építéstervezői és kivitelezői tevékenységre vonatkoztatva.

Egy építkezés komoly buktatókat rejthet magában, melyekre építészként, tervezőként vagy éppen kivitelezőként érdemes jó előre felkészülni. Előfordulhat, hogy a tervezés során hiba csúszik a számításba, emiatt kár keletkezik az épületben vagy éppen a munkálatok közben derül ki, hogy a tervezés hiányosságai miatt újra be kell szerezni egy elemet, ami jelentős többletköltséggel jár. A kötelező felelősségbiztosítás többek között ilyen esetekben nyújthat megbízható segítséget.

Emellett a megújult Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása is hasznos opció:

Előfordulhat ugyanis, hogy a számlák számítógépes rögzítésekor a könyvelő elüt két számot. Az ebből eredő anyagi kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

De ugyanígy követhet el tévedést egy adótanácsadó is, ha hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

A Generali tehát a fenti biztosítási megkötése esetén vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak.

Vállalati biztosítások: általános felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosításokon túl népszerűek az általános felelősségbiztosítások is. A tevékenységi felelősségbiztosítás alapján a Generali megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és melyekért a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Ehhez az alapnak számító felelősségbiztosításhoz további általános felelősségbiztosítási elemeket kínálunk:

Munkáltatói felelősségbiztosítás

A munkáltatói felelősségbiztosítás is hasznos opciót jelenthet a vállalatok számára: a Generali fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és melyekért a magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Abban az esetben például, ha a munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson és eltörik a keze, a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve, ha munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Termékfelelősség-biztosítás

Megkötésére is érdemes figyelmet fordítani: a biztosító a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik; illetve a dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Abban az esetben például, ha egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba, és a tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen lesz – ha a cég nem rendelkezik termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie a sertések árát.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért jogos dologi károk és az azokkal közvetlenül összefüggő jogos sérelemdíj megfizetése alól.

Például, ha egy festő munka közben kitöri a létrával az ablaküveget, akkor neki kell az üvegezést kifizetnie, kivéve, ha szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is egyre nagyobb igény van: ez azt jelenti, hogy a biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

Abban az esetben például, ha egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba, a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Vállalati biztosítások: egészségbiztosítás

A vállalati vagyonbiztosításokon és felelősségbiztosításokon túl a

céges egészségbiztosítások kötéseinek száma is emelkedett az elmúlt években,

emellett kifejezetten nagy húzóerőt jelentenek leendő munkatársak számára az álláskereséskor. A munkavállalók ugyanis egyre inkább fontosnak tartják, hogy munkahelyük az egészségükről is gondoskodjon, emellett egy

cégvezetőnek is hasznos, ha kollégái fizikailag és lelkileg is egészségesek.

A Generali Company Care céges egészségbiztosítás széles körű gondoskodást jelent céges juttatásként a munkatársak számára: ebbe beletartoznak a szűrővizsgálatok, az egészségügyi ellátás, azaz szakorvosi és labor vizsgálatok, fejlett diagnosztika (pl MR) megszervezése és finanszírozása, illetve az összegbiztosítások.

Érdekelnek a témával kapcsolatos biztosítási megoldásaink?
Töltsd ki az alábbi űrlapot!

Hozzájárulok a fent megadott személyes adataimnak direkt marketing célú
kezeléséhez. Kijelentem, hogy hozzájárulásomat önkéntesen, az Adatkezelési
Tájékoztató
– különösen annak
a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekre vonatkozó pontja – szerinti megfelelő
tájékoztatás
birtokában tettem meg.

Bővebben


A szűrővizsgálatoknak köszönhető korai betegség-felismerés miatt például egészségesebb és aktívabb munkavállalókra számíthat a vállalat.  Lehetséges továbbá, hogy akár az összes munkavállalóra, vagy csak egy kiemelt dolgozói körre vonatkozzon a biztosítás

A Pajzs – Munkáltatói kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás pedig jelentős

anyagi segítséget jelenthet különböző váratlan események, azaz balesetek vagy betegségek bekövetkezése esetén.

A munkáltató számára többek között azért is előnyös, mert a cég a biztosítás révén gondoskodhat munkavállalóiról és családjukról, ezzel is növelve cége iránti lojalitásukat, illetve a munkából betegség vagy baleset miatt kieső dolgozó pótlása esetén felmerülő költségek (pl. munkaerő-kölcsönzés, fejvadász díja, határidőből való kicsúszás miatt felmerülő kötbér) mértéke csökkenthető.

 

The post A legnépszerűbb vállalati biztosítások 2023-ban appeared first on Generali Előrelátók Blog.

Bejelentkezés